VznkuL

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een vereniging zonder winstoogmerk van 31 Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en management.

Omdat het VznkuL meer dan 58% van de Vlaamse erkende bedden vertegenwoordigd (en meer dan 30% van de Belgische) is belangenverdediging i.v.m. hoger vermelde doel een belangrijk gegeven geworden.

Doelstellingen

Hier vindt u de statutaire doelen van het VznkuL

Structuur

Hoe is het VznkuL gestructureerd?

Netwerkleden

Overzicht van onze netwerkleden

15 jaar VznkuL

Lees hier meer over 15 jaar VznkuL en wat we van professor Jha geleerd hebben

Kerncijfers

Waar staat het VznkuL kwantitatief voor?