Kwaliteitsindicatoren

Het VznkuL ondersteunt haar leden om te streven naar de beste kwalitatieve ziekenhuiszorg van het land waarbij ze toonaangevend zijn.

Het VznkuL onderscheidt drie soorten kwaliteitsindicatoren:

 1. indicatoren voor publieke verantwoording
 2. indicatoren voor onderzoek
 3. indicatoren voor verbeterprojecten

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

De werkgroepen beslissen zelf welke indicatoren ze wensen op te volgen. Via een beveiligde webtool (VZN-BI webtool) kunnen de deelnemers de resultaten consulteren.

  We maken hierbij duidelijke afspraken rond het gebruik hiervan omdat het van belang is in een vertrouwelijke omgeving kennis te delen:

  • de cijfers van het eigen ziekenhuis blijven eigendom van het ziekenhuis
  • de benchmarks waarin de leden vergeleken worden zijn in beginsel geanonimiseerd. Dit wil zeggen dat enkel de verwerker weet welke gegevens bij welk ziekenhuis horen.
  • de desbetreffende werkgroep beslist over het opheffen van deze anonimiteit.
  • de benchmarks worden enkel intern gebruikt. Ze mogen dus nergens gepubliceerd worden, tenzij akkoord.