Milieu en Preventie

Doel

De werkgroep Milieu en Preventie zal door kennisoverdracht tussen haar leden streven naar een kwalitatief hoogstaand beleid inzake milieu en preventie.

De werkgroep zal hierbij aansluiten op actuele thema’s, rekening houdend met het doel van het VznkuL, namelijk een aangetoonde excellentie van haar leden. Vanuit die optiek zal de werkgroep ook de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de sector promoveren.

Onder de leden zullen de contacten bevorderd worden om een expertisenetwerk rond milieu en preventie uit te bouwen.

Zoveel als mogelijk zal een transparante dialoog gehouden worden met andere werkgroepen zoals de WG Technische diensten, WG Beleidsinformatie, enz., maar ook externe fora om o.a. overlap van agendapunten te vermijden.

Belangenverdediging wordt overgelaten aan de bestaande organisaties. De werkgroep kan indien nodig hierbij faciliteren.

Er werden taakafspraken gemaakt met Zorgnet-ICURO en Prebes.

Leden

verantwoordelijken voor milieu en preventie

Voorzitter | ir. Herman Devriese, diensthoofd milieu en preventie UZ Leuven

Activiteiten

Fysische controle | Telewerk | Chemische incidenten | Biocide | Valincidenten medewerkers | Agressie | PFOS | Klimaatbeheerplan | Sustacare | Afvalscheiding (niet)risicohoudend: hoe aanpakken? | Fietsbeleid | Nieuwe praktijkrichtlijn kwaliteitssysteem pathologische anatomie | Meldingsystemen | Vuurvergunningen | Brandveiligheid | Werken met derden | Opleiding interne dienst medische stralingsfysica | Antiwegloopdeuren | Testen medische gassen | Asbest | Gebruik van externe toestellen door patiënten | Green Deal Duurzame Zorg | Psychosociale aspecten bij arbeidsongevallen | Duurzaam operatiekwartier | Interne noodnummers | ...