Hoofdartsen - Voorzitters Medische Raad

Doel

De medische raden en hoofdartsen van de ziekenhuizen behandelen voornamelijk aspecten die mede een invloed hebben op het beleid en het personeel van het ziekenhuis. De leden willen dat de werkgroep aansluit bij actuele thema’s (vb. veiligheidsmanagementsysteem, zorgprogramma’s, borstkliniek,…), rekening houdende met het doel van het VznkuL, nl. een aangetoonde excellentie van haar leden. Daarom dienen alle aspecten van kwaliteit samengebracht te worden in de werkgroep.

De werkgroep heeft een brugfunctie naar de eigen medische staf om zodoende de verschillende projecten van het VznkuL kenbaar te maken en de medische staf te motiveren tot deelname aan de werking van het VznkuL.

De verschillende lopende projecten van het VznkuL zullen in de werkgroep geïntegreerd worden.

Leden

Hoofdarts en voorzitter Medische Raad

Voorzitter | prof. dr. Gert Van Assche, hoofdarts UZ Leuven