Nieuwsbrief zomer 2024

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

In deze nieuwsbrief

Nieuwe bestuurder

Rudy Van Ballaer, algemeen directeur van AZ Herentals, werd op de algemene vergadering van 6 juni 2024 unaniem benoemd om dr. Hans Struyven op te volgen. We kijken uit naar een mooie samenwerking.
Dr. Hans Struyven, algemeen directeur RZ Tienen, ging met pensioen. We danken hem voor zijn expertise. Hij zal nog lid blijven van de algemene vergadering, maar in een andere hoedanigheid, nl. als voorzitter van az Sint-Blasius.

Activiteiten voorjaar

Welke thema's er het afgelopen voorjaar aan bod kwamen in onze verschillende werkgroepen,
leest u in ons e-zine
Activiteiten voorjaar 2024.
Naar het e-zine

Deelname indicatoren vaatheelkunde

Wij nodigen onze leden van harte uit om deel te nemen aan de benchmark gericht op het monitoren van kwaliteitsindicatoren binnen de vaatchirurgie. Dit initiatief biedt de mogelijkheid om de praktijk te vergelijken met collega’s in een vertrouwde en veilige omgeving, waarbij u kunt bijdragen aan de verbetering van de zorgkwaliteit.

Doelen voor de vaatchirurg:

  • Kwaliteitsverbetering: Identificeren van sterke punten en verbetergebieden binnen uw praktijk.
  • Best Practices: Uitwisselen van kennis en ervaringen met andere vaatchirurgen om gezamenlijk de zorgstandaarden te verhogen.

Wat vragen wij van u?

  • Deelname aan regelmatige dataverzameling en rapportage.
  • Actieve betrokkenheid bij feedbacksessies in de werkgroep.
  • Bereidheid om best practices en uitdagingen te delen met collega’s.

Wat krijgt u ervoor terug?

  • Een interactieve app met benchmarks en analyses.
  • Toegang tot een netwerk van professionals voor kennisuitwisseling en ondersteuning.
  • Tools en hulpmiddelen om de kwaliteit van zorg in uw praktijk te verbeteren.

Uw deelname is van groot belang om gezamenlijk de vaatchirurgie naar een hoger niveau te tillen.
Benieuwd naar de indicatoren samengesteld door de werkgroep? U vindt ze hier.

Interesse om deel te nemen? Klik hier en stuur een mail met uw gegevens.

Upcoming events

U vindt hieronder een overzicht van de werkgroepen van VznkuL die in 2024 nog volgen:
25 juli 2024 17:00
29 augustus 2024 17:00
11 september 2024 14:00
13 september 2024 09:00
                                11:00
20 september 2024 12:00
25 september 2024 16:00
26 september 2024 16:30
                                17:00
  2 oktober 2024 16:00
                           18:00
  3 oktober 2024 14:00
  8 oktober 2024 10:00
15 oktober 2024 10:30
16 oktober 2024 16:00
17 oktober 2024 18:00
24 oktober 2024 19:00
 
25 oktober 2024 10:00
  5 november 2024 13:00
12 november 2024 19:00
13 november 2024 14:00
14 november 2024 18:00
27 november 2024 16:00
29 november 2024 09:00
                               11:00
 3 december 2024 12:00
 4 december 2024 16:00
12 december 2024 17:00
                               19:00
13 december 2024 10:00
                               15:00
Leuven Long Transplant Netwerk (LUNG-TREE)
Leuven Long Transplant Netwerk (LUNG-TREE)
WG Beleidsinformatie
WG Kwaliteitsindicatoren
WG Verpleegkundig directeurs
WG Milieu & Preventie met lunch
Platform HRM met diner
Raad van Bestuur
Leuven Long Transplant Netwerk (LUNG-TREE)
WG Revalidatie
WG Beroertezorg
WG Ziekenhuisnoodplanning
WG Select*plus
WG Valpreventie
WG Financieel beleid met diner
ZP Comité
WG Algemeen directeurs met WG Hoofdartsen - Voorzitter medische raad met diner
WG Apotheek
WG Technische diensten
WG Prostaatkanker
WG Beleidsinformatie
WG Urogenitale tumoren met diner
WG Revalidatie
WG Kwaliteitsindicatoren
WG Verpleegkundig directeurs
WG Milieu & Preventie
Platform HRM
Raad van Bestuur
Algemene vergadering
WG Apotheek
WG Financieel beleid
Zien we u ook op het ICHOM congres?

WE WENSEN U EEN MOOIE ZOMERVAKANTIE!

Twitter
Website
Email
LinkedIn