Werkgroep ziekenhuishygiëne ging van start

Op 12 februari 2020 ging de werkgroep ziekenhuishygiëne van start. Het IRIS project (Infectie RIsico Scan), een Interreg project, werd er voorgesteld.

Een kerngroep zal opgericht worden die de scan verder zal uitwerken om binnen het VznkuL te gebruiken.

Contacteer ons indien u werkzaam bent in een ziekenhuis dat lid is van onze vzw en interesse heeft om aan dit project mee te werken.