Nieuwe bestuurder

De algemene vergadering van 6 juni 2024 benoemde dhr. Rudy Van Ballaer, algemeen directeur van AZ Herentals, als bestuurder in opvolging van dr. Hans Struyven die met pensioen gaat als algemeen directeur van RZ Heilig Tienen.