Pijn

De werkgroep verpleegkundig directeurs startte in 2012 met de registratie van de kwaliteitsindicator minstens twee pijnregistraties per dag bij gehospitaliseerde patiënten. Omdat deze indicator echter niets zegt over het pijnbeleid van een ziekenhuis, kregen de pijnverpleegkundigen van VznkuL de opdracht indicatoren te definiëren die het pijnbeleid evalueren.

In 2015 zag de ad hoc werkgroep pijn het levenslicht onder leiding van Susan Broekmans en Bieke Mertens, verpleegkundig specialisten pijn UZ Leuven.

Indicatoren pijn

  • minimum 2 pijnregistraties per dag per gehospitaliseerde patiënt
  • aandeel patiënten met een hoge pijnscore (geen indicator, maar zegt eerder iets over de pijnbeleving van de patiënten)
  • aandeel pijnbehandelingen indien er een hoge pijnscore was (inclusief weigering door patiënt)
  • aandeel herevaluaties binnen het uur
  • hoeveel patiënten hebben bij de herevaluatie nog een hoge pijnscore (lees: pijnbehandeling werkt niet (voldoende))