Jessa Ziekenhuis

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
België

Het Jessa Ziekenhuis biedt als referentieziekenhuis een ruim aanbod aan innovatieve & hoogkwalitatieve geneeskunde en patiëntenzorg, in samenwerking met de partnerziekenhuizen in het andreaz-netwerk. Wij willen warme zorg bieden aan onze patiënt en de familie en hen actief betrekken; zowel in het individuele zorgtraject als in het beleid van het ziekenhuis.

Het ziekenhuis telt 981 erkende bedden en 280 dagplaatsen (incl. 52 dialyse), verspreid over vier campussen: campus Virga Jesse, campus Salvator en de logistieke campus Ekkelgaarden in Hasselt en campus St.-Ursula in Herk-de-Stad. Hiermee behoren we tot de 5 grootste niet-universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen. Met meer dan 360 artsen & arts-specialisten in opleiding en 3150 medewerkers is Jessa één van de grootste werkgevers van Limburg.

Naast alle klassieke medische specialismen die in de meeste ziekenhuizen worden aangeboden, biedt het ziekenhuis ook een heel aantal referentiefuncties - hooggespecialiseerde, topklinische diensten en subspecialisaties, die niet in elk ziekenhuis worden aangeboden. Meestal gaat het hierbij om behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen en/of specifieke deskundigheid nodig zijn, met een doorgaans supra-regionaal karakter.

Voor heel wat van deze specialismen werkt het Jessa Ziekenhuis nauw samen met de ziekenhuizen in de regio: het St-Franciscusziekenhuis (Heusden-Zolder), het az Vesalius (Tongeren) en het Sint-Trudo Ziekenhuis  (Sint-Truiden). Samen bouwen we het klinisch netwerk Zuid-West Limburg verder uit, dit werd inmiddels tot het andreaz netwerk gedoopt. 

Referentiefuncties

Enkele van onze referentiefuncties zijn:

Cardiochirurgie (incl. minimaal invasieve chirurgie)

Hartcentrum*

Nierdialyse*

Hematologie (incl. steriele kamers)*

Oncologie*

Radiotherapie*

Borstkliniek*

Neurochirurgie*

Infectieziekten & immuniteit, HIV conventie*

Travel Clinic

Abdominale chirurgie (incl. complexe oncologische chirurgie, zoals rectum-, pancreas en leverchirurgie)*

Centrum voor moleculaire diagnostiek, next generation sequencing (voor gepersonaliseerde kankerbehandelingen)*

Revalidatiecentrum voor niet-aangeboren hersenaandoeningen & amputatie (campus St-Ursula)

Psychogeriatrie*

Urologie (oncologie, andrologie, reconstructieve heelkunde, kinderurologie)*

ORL (incl. cochleair implant)*

Orthopedie*

Oftalmologie (incl. retinachirurgie)*

Palliatieve zorgen

Diverse subspecialisaties kind- en jeugdgeneeskunde: neurologie, maag-darmziekten, endocrinologie, astma & allergieën, obesitascentrum voor kinderen, groeistoornissen, diabetes, kindercardiologie,…

Voor een optimale zorg aan patiënten werken we ook dagelijks samen met eerstelijnszorgverleners. Zowel met de huisartsenkring Herkenrode als met de huisartsenkring Houthalen-Helchteren en Wendelen formaliseerden we deze samenwerking in een samenwerkingsovereenkomst met wederzijdse afspraken en engagementen. De samenwerking met de Herkenrode Huisartsen (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) leidde ertoe dat de huisartsenwachtpost gelokaliseerd is op campus Virga Jesse. Intussen werd ook een breder gestructureerd overleg tussen alle huisartsenkringen en de 4 ziekenhuizen van Zuid-West Limburg opgestart voor een sterke samenwerking tussen 1e en 2e lijn binnen het netwerk.

Jessa maakt ook deel uit het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven en Hospilim, het samenwerkingsverband van de Limburgse ziekenhuizen. Er is ook nauwe samenwerking de hogeschool PXL en UHasselt voor opleiding en onderzoek. Binnen Jessa & Wetenschap stimuleren, coördineren en  ondersteunen we klinische onderzoeksactiviteiten binnen Jessa en zorgen we ook voor het delen van onze wetenschappelijke kennis via publicaties en symposia. 

Jessa in cijfers (2022)

981 bedden

280 dagplaatsen (incl. 52 (auto)dialyse)

3.150 medewerkers – 2.320 FTE

365 artsen & assistenten -  160 toegelaten artsen

36.185 opnames & 60.000 dagopnames per jaar*

45.000 patiënten op spoed per jaar*

 

* = specialismen waarvoor samen wordt gewerkt binnen het andreaz-netwerk (St-Franciscusziekenhuis Heusden, az Vesalius Tongeren, Sint-Trudo Ziekenhuis en Jessa