Nieuw lid: Europa Ziekenhuizen

Op 10 december 2020 keurde onze algemene vergadering unaniem - op voordracht van de raad van bestuur - de aanvraag tot lidmaatschap goed van de Europa Ziekenhuizen.

Hiermee is voor de eerste keer een bicommunautaire ziekenhuis lid van onze vzw.