Valpreventie

Valincidenten worden sinds 2011 geregistreerd en vergeleken onder de leden. Aangezien deze indicator eerder weergeeft of een goede registratiecultuur van incidenten aanwezig is in het ziekenhuis, kreeg de ad hoc werkgroep valpreventie de opdracht indicatoren uit te werken die het valpreventiebeleid evalueren.

Voorzitter: Andy Swennen | zorgcoördinator Ziekenhuis Oost-Limburg

Activiteiten

  • procedure valpreventie voor ambulante patiënten
  • definitie hoogrisicopatiënt
  • preventiemaatregelen
  • fixatiebeleid
  • indicatoren