Nationaal MS Centrum

Vanheylenstraat 16
1820 Melsbroek
België

Het Nationaal MS Centrum biedt integrale, veilige, topklinische en geïntegreerde zorgtrajecten op maat voor personen met MS en andere chronische neurologische aandoeningen”

Integrale benadering

Het medisch, therapeutisch en verplegend personeel heeft oog voor alle fasen van het zorgproces waarin de persoon met MS zich kan bevinden. De multidisciplinaire aanpak van elk dossier sluit aan bij deze integrale benadering. Het NMSC speelt daarnaast in op de tendens om meer ambulante behandeling en zorg te voorzien, al dan niet in de woonomgeving van de persoon met MS. Het NMSC biedt immers een zorgaanbod aan afgestemd op de specifieke zorgbehoefte van de patiënt in accommodatie te Melsbroek, maar beschikt daarnaast over een transmuraal MS- team dat on site in andere algemene of universitaire ziekenhuizen multidisciplinaire raadplegingen of zorgprogramma’s aanbiedt.

Veilig

Het NMSC zet hoog in op een kwaliteitsvolle en veilige omgeving in al haar processen. Om deze aanpak kracht bij te zetten wordt een JCI - accreditatietraject doorlopen. In dit traject wordt veel aandacht besteed aan een optimaal beheer van klinische, zorg – en ondersteunende operationele processen. Daarnaast krijgt ook interne informatie, informatiedoorstroming en een proactieve opleiding en training van onze medewerkers alle aandacht. Evenals de informatie en advies naar de patiënt toe : een therapiekeuze is het resultaat van een multidisciplinaire bespreking dat vervolgens wordt afgestemd met de patiënt en zijn familie.

Topklinisch

Sinds het ontstaan van het NMSC werd bijzondere aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Wij kunnen intussen terugblikken om ruim 20 jaar klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zowel ons medisch als ons therapeutisch – verzorgend beleid is gesteund op dit fundamenteel en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wil het NMSC zich in de toekomst verder profileren als expertisecentrum.

Geïntegreerde zorgtrajecten op maat

De symptomen van MS zijn zeer verschillend en bijgevolg is een patiëntgerichte benadering zeer belangrijk. Wij besteden daarom veel aandacht aan het beluisteren van de zorgbehoefte van elke persoon met MS en bieden in functie hiervan een passend zorgtraject aan. Bij de uitbouw van het zorgtraject op maat wordt tegelijk ingezet op het behoud van de autonomie van de persoon met MS en de participatie in het dagelijks leven.