Werkgroep psychiatrie gaat van start

Op 23 januari 2020 vond de installatievergadering plaats van de werkgroep psychiatrie. Er werd bekeken of de werking van het VznkuL een meerwaarde kan hebben voor psychiatrische afdelingen en psychiatrische ziekenhuizen. Z.Org KU Leuven stapt mee in dit project.

Na een brainstorm met de aanwezigen kwamen we tot het besluit dat er interesse is om hierin verder te werken.

Een vervolgvergadering wordt gepland met volgende topics:

  • Suïcide en overlijdens (hierin heeft het VznkuL veel ervaring met HSMR en 30 dagen mortaliteit); wie gebruikt welk zorgpad rond suïcidepreventie?
  • Somatische opvolging psychotica
  • Exploreren administratieve benchmarks zoals middeleninzet (verpleegkundigen), type personeel,... vanuit MPG