Nieuwsbrief voorjaar 2023

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

In deze nieuwsbrief

Nieuw lid

De algemene vergadering van 8 juni 2023 ging unaniem akkoord met de toetreding van Vitaz tot VznkuL.
Hierdoor krijgen we er een grote partner bij en wordt het locoregionale klinische netwerk Mira volledig lid van VznkuL. Het VznkuL heeft hierdoor 60% van de Vlaamse erkende bedden in portefeuille.
We kijken uit naar een boeiende samenwerking waarbij we van elkaar kunnen leren.

Nieuwe voorzitter WG Decubitus

Magali Nys van het RZ Heilig Hartziekenhuis Tienen neemt de fakkel over van Annelies de Graaf van UZ Leuven.
We danken Annelies uitdrukkelijk o.a. voor haar bijdrage om onze indicatoren te aligneren op deze van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg en wensen Magali veel succes bij het verder actualiseren van de preventie-maatregelen en het klaarmaken van de werkgroep voor de toekomst met de interactieve app.

Indicatoren werkgroep pijn publiek

De werkgroep pijn verzamelt reeds sinds 2011 gegevens om het pijnbeleid van onze ziekenhuizen in kaart te brengen. De laatste jaren staan de definities op punt waardoor we een stabiele registratie hebben. De pijnverpleegkundigen werken ondertussen aan een interactieve app met Management Informatierapportering van UZ Leuven en beslisten om de resultaten van de ganse groep publiek te maken op onze website.
Ook benieuwd? U leest het hier

Nieuwe werkgroepen

medische stralingsfysica

De exploitant van een inrichting met medisch-radiologische installaties moet wettelijk een dienst voor medische stralingsfysica oprichten. Met deze werkgroep willen we de expertise hierover delen.
De werkgroep zal voorgezeten worden door de initiatiefnemer, prof. ir. Tom Depuydt van UZ Leuven.
select*plus

Meer dan 70% van onze leden maken gebruik van nexuzhealth voor hun elektronisch patiëntendossier (EPD). Om data uit dit EPD te exporteren - nodig om een operationeel beleid te voeren en de kwaliteit op te volgen - willen we in deze werkgroep de ervaringen delen hoe met select*plus te werken.

Activiteiten voorjaar


Welke andere thema's er het afgelopen voorjaar aan bod kwamen in onze verschillende werkgroepen,
leest u in ons e-zine
Naar het e-zine

Feestsymposium - save the date

Vóór covid organiseerden we elk jaar een symposium voor onze leden. Dat willen we vanaf 2023 terug opnemen. VznkuL bestaat ondertussen immers meer dan 20 jaar. We gaan dit op 11 december deftig vieren met een feestsymposium.

Upcoming events

U vindt hieronder een overzicht van de evenementen die in het najaar gepland staan:
  8 september 2023 10:00    WG Apotheek met lunch in AZ Maria Middelares
18 september 2023 15:00    WG Beleidsinformatie
20 september 2023 16:00    WG Revalidatie
22 september 2023  09:00   WG Kwaliteitsindicatoren
                                 12:00   WG Milieu & Preventie
                                 15:00   WG Financieel beleid
27 september 2023  16:00   Platform HRM
28 september 2023 16u30   Raad van Bestuur
29 september 2023 11:00    WG Verpleegkundig directeurs

  4 oktober 2023 14:00         WG Ziekenhuisnoodplanning
13 oktober 2023 13:00         WG Technische diensten
19 oktober 2023 19:00         WG Algemeen directeurs met
                                             WG Hoofdartsen-Voorzitters medische raad
23 oktober 2023 18:00         ZP Comité

17 november 2023 10:00     WG Apotheek
24 november 2023 09:00     WG Kwaliteitsindicatoren
                               15:00     WG Financieel beleid
27 november 2023 12:00     WG Milieu & Preventie
                               15:00     WG Beleidsinformatie
30 november 2023 18:00     WG Urogenitale tumoren

  6 december 2023 16:00     Platform HRM
  8 december 2023 11:00     WG Verpleegkundig directeurs
11 december 2023 15:00     Feestsymposium
13 december 2023 16:00     WG Revalidatie
14 december 2023 17:00     Raad van Bestuur
                               19:00     Algemene Vergadering

WE WENSEN U EEN MOOIE ZOMERVAKANTIE!

Twitter
Website
LinkedIn
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.

*|LIST:ADDRESS|*
Ondernemingsnummer 0501 606 596 | RPR Leuven
info@vznkul.be

*|LIST:DESCRIPTION|*
Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? U kan zich op elk moment uitschrijven.